Geschiedenis van de Hollandse Gouden Eeuw

939 keer bekeken

Geschiedenis van de Hollandse Gouden Eeuw

De Hollandse Gouden Eeuw duurde het grootste deel van de zeventiende eeuw. In de eerste helft heerste nog de Tachtigjarige Oorlog, waarmee Holland haar onafhankelijkheid van Spanje bereikte. Hierna heerste onder de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vrede. In deze tijd verkenden de Hollandse ontdekkingsreizigers nieuwe landen. Met de Oost-Indische Compagnie bloeide de handel op en de oorlogshelden van de zeeslagen werden onderscheiden en groeiden uit tot nationale helden. Dit is de tijd waarin de Hollandse Meesters zich lieten gelden in de kunst. De schoonheid en diepgang van hun realistische portretten van mensen en het leven zijn zelden geëvenaard.

Lees meer

De Hollandse Gouden Eeuw duurde het grootste deel van de zeventiende eeuw. In de eerste helft heerste nog de Tachtigjarige Oorlog, waarmee Holland haar onafhankelijkheid van Spanje bereikte. Hierna heerste onder de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vrede. In deze tijd verkenden de Hollandse ontdekkingsreizigers nieuwe landen. Met de Oost-Indische Compagnie bloeide de handel op en de oorlogshelden van de zeeslagen werden onderscheiden en groeiden uit tot nationale helden. Dit is de tijd waarin de Hollandse Meesters zich lieten gelden in de kunst. De schoonheid en diepgang van hun realistische portretten van mensen en het leven zijn zelden geëvenaard.

De Gouden Eeuw in de kunst

De kunstenaars in de Gouden Eeuw schilderden de taferelen die hun nieuwe klanten uit de welvarende middenklasse wilden zien. Door de nieuwe rijkdom die het resultaat was van de handel en ontdekkingsreizen en het gebrek aan opdrachten vanuit de kerk, verschoof het onderwerp van de kunst van het Bijbelse naar het wereldse. Dit bracht een enorme vernieuwing teweeg. Stillevens van alledaagse voorwerpen, landschappen en zeelandschappen die de Republikeinse macht op zee en in de handel weerspiegelden werden populair.  Portretten van groepen waren ook geliefd. Dit waren vaak opdrachten van gildes of burgerorganisaties, zoals de Nachtwacht van Rembrandt. Alhoewel Rembrandt en Vermeer beiden nog tijdens hun leven minder populair werden, zijn ze uitgegroeid tot de standaard waartegen de Oude Hollandse Meesters door de wereld worden afgemeten.

Musea en excursies

Veel musea en gebouwen in stad en land weerspiegelen de Hollandse Gouden Eeuw. Het Rijksmuseum en het Scheepvaartmuseum in Amsterdam zijn beide gevestigd in bouwwerken uit deze periode en bezitten vele kunstwerken van de Oude Meesters. Er zijn ook veel excursies te vinden die zich richten op de Gouden Eeuw: u kunt per trein reizen naar o.a. Delft, Den Haag, Amsterdam en Gouda en zo de architectuur, schilderijen en kunstgalerijen bezoeken die de grote tradities uit het verleden in ere houden.  Een bezoek aan deze musea vormt voor elke geïnteresseerde een verrijking van zijn kennis van Holland en zijn illustere geschiedenis.