Vilkår for anvendelse

108 Views

1. Definitioner

1.1 Besøgende = den som har adgang til, besøger eller bruger NBTCs website, en del af websiten eller den information, som websiten indeholder.
NBTC = Stichting Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, forkortelse for Hollands Kongres & Turistbureau, med hovedsæde i Haag, Nederlandene.
NBTC's website = alle sider, uanset sprog, som disse betingelser er gældende for og alle websites på alle sprog, som NBTC henviser til i dette dokument.
Betingelser = de betingelser, der beskrives herunder.

2. Anvendelse

2.1 Disse betingelser gælder for adgang til NBTCs website og brug af information på denne (herunder alle specialtilbud på NBTCs website og alle NBTCs tjenester). Hvis den besøgende ikke accepterer disse betingelser, har den besøgende ikke har ret til at gøre brug af NBTCs website eller de tilbud og tjenester, der tilbydes af NBTC.
2.2 NBTC forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser ensidigt og uden forudgående varsel. NBTC vil informere besøgende om eventuelle ændringer ved at annoncere disse på NBTCs websites førsteside.

3. Ejerskab og immaterielle rettigheder

3.1 Medmindre andet er angivet tilhører alle rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder, NBTCs website og de oplysninger, der ejes af NBTC.

3.2 Besøgeren tillades at surfe på NBTCs website, at udskrive og downloade oplysninger til en harddisk eller ekstern hukommelsesenhed til personlig brug. Alle gengivelser skal tydeligt vise, at ophavsretten tilhører NBTC (© Hollands Kongres og Turistbureau eller © Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen).

3.3 Informationen må ikke på nogen måde ændres, og grafik kan ikke bruges adskilt fra den ledsagende tekst. Ingen dele af NBTCs website må gengives eller gemmes på noget andet websted eller ramme.

3.4 Besøgeren eller tredjepart må ikke, uden forudgående skriftlig tilladelse fra NBTC, på nogen anden måde linke, end gennem et hyperlink, dybdelink eller gateway, mellem NBTCs website og alle andre websites (på internettet), (meta) søgemaskine eller computernetværk.

3.5 Enhver anden brug, end angivet ovenfor, er forbudt. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet i betingelser er reserverede.

3.6 Brug af eller gengivelser, som er i strid med disse betingelser, bødes med EUR 5000, som skal betales af den krænkende part uden advarsel eller en anden forudgående anmeldelse. Den krænkende part skal straks ophøre med overtrædelsen, og vil skylde et beløb på EUR 250, i tillæg til tidligere omtalte beløb, for hver dag at overtrædelsen fortsætter, efter at den krænkende part er blevet underrettet af NBTC.

4. Begrænsning af ansvar

4.1 Selvom NBTC har til formål at give korrekte oplysninger, kan NBTC ikke garantere for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne, der findes på NBTCs website.

4.2 Besøgeren er fuldt ansvarlig for brugen af informationen, og den besøgende skal selv kontrollere, om oplysningerne er korrekte og fuldstændige.

4.3 Under ingen omstændigheder er NBTC ansvarlig for eventuelle skader som følge af:
(a) anvendelse af indholdet på NBTCs website eller information.
(b) brug af indholdet på en website, der linkes til fra NBTCs website eller på en website, der har linket til NBTCs website.
(c) krænkelse af (brug af) NBTCs website eller oplysninger om tredjeparts rettigheder.
Ovenstående gælder ikke i det omfang, at skaden er en følge af grov uagtsomhed eller intentioner mod NBTC.

4.4 Hvis transaktioner mellem den besøgende og tredjepart opstår via NBTCs website, har NBTC intet med disse transaktioner at gøre. Websitens betingelser gælder ikke for sådanne transaktioner, og NBTC er ikke på nogen måde ansvarlig for eventuelle skader, der opstår som følge af en sådan transaktion eller resultatet af disse transaktioner.

4.5 Selvom NBTC har til formål at sikre, at NBTCs website er til rådighed 24 timer i døgnet, kan NBTC ikke, uanset årsagen, stå til ansvar for, hvis websiten ikke er tilgængelig på et givent tidspunkt eller i en given periode. Adgangen til NBTCs website kan suspenderes midlertidigt eller permanent og uden varsel. NBTC forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt, og uden at give nogen grund, at nægte en besøgende eller en anden part adgang til NBTCs website, og forbeholder sig ret til at træffe tekniske foranstaltninger til gennemførelse af dette. NBTC er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå.

5. Udstyr

5.1 Den besøgende er ansvarlig for indkøb, drift og vedligeholdelse af telefonudstyr, hardware og andet udstyr, der er nødvendigt for at få adgang til og brug af NBTCs website. NBTC er ikke ansvarlig for skade på den besøgendes udstyr, som følge af brugen af eller besøg på NBTCs website.

6. Personlig information

6.1 Under den besøgendes besøg på NBTCs website indsamles personlige oplysninger om besøgeren og behandles af NBTC. NBTCs fortrolighedspolitik giver yderligere oplysninger om dette.

7. Weblog kommentarer

NBTC påtager sig ikke ansvar for indholdet af det, brugerne skriver på denne (f.eks. kommentarer), og kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Kommentarerne er forfatterens personlige mening, og de afspejler ikke på nogen måde NBTC’s eller dennes partneres opfattelse og/eller ideer.

NBTC kan ikke holdes ansvarlig for materiale, der er beskyttet af copyright, som NBTC-brugere har delt. Skulle du finde materiale på NBTC’s websted, som du selv har copyright på, og som du ikke har givet tilladelse til, eller andet indhold på webloggen, som er i strid med denne rettighed, beder vi dig kontakte NBTC via info@holland.com.

NBTC og vores bloggere er meget omhyggelige når information skrives, samles og deles, men vi kan ikke garantere, at denne information er akkurat eller komplet. Derfor kan NBTC ikke påtage sig ansvaret for skade, der på en eller anden måde er opstået som følge af, at informationen på dette websted blev brugt, var mangelfuld eller unøjagtig. Anonyme kommentarer, som er skrevet under falsk navn, i den hensigt at skade forfatterens eller andre involverede personers eller virksomheders omdømme, bliver slettet uden videre diskussion.

Følgende regler gælder for webloggens kommentarfelt:

 • Du er velkommen til at reagere på eller give kommentar til en blog eller diskussion. NBTC’s redaktører kan slette eller flytte kommentarer, der ikke relaterer til det, der er skrevet på bloggen, eller til emnet
 • NBTC sletter alle indlæg, der indeholder pornografi, diskrimination, bagtalelse og/eller mobning der kan være krænkende eller anspore til had.
 • Tekster, reklamer og internet links, som redaktørerne mener, har til hensigt at markedsføre produkter eller tjenester fra tredjepart, er ikke tilladt. Ydermere er henvisninger eller URL i kommentarer kun tilladt i den udstrækning de websteder, der er henvist til, efter redaktørens skøn, ikke er fornærmende på nogen måde. Redaktørerne vil nægte eller fjerne enhver kommunikation, der ikke følger disse regler.
 • Af hensyn til fortroligheden er det ikke tilladt at nævne navne og/eller give personlige informationer om tredjepart (som f.eks. private adresser, e-mail-adresser og telefonnumre).
  Kommentarer, der er i strid med copyright, bliver fjernet.
 • Udbredt brug af store bogstaver, fed, kursiv eller understreget tekst, udråbstegn osv. er ikke tilladt.
 • Vi beder dig om ikke at misbruge denne side. Vi stoler på, at du er ansvarlig, og at andre brugere også respekterer dette ansvar, så vi beder dig om at være en af dem.
 • (Systematisk) overtrædelse af disse regler kan ikke accepteres. Om nødvendigt vil NBTC’s redaktører gribe ind og udelukke kommentarer og/eller personer fra webstedet.
 • I tilfælde af misbrug eller overtrædelse af NBTC’s vilkår og betingelser kan overtræderen blive holdt ansvarlig for den skade, det kan have medført.
 • NBTC forbeholder sig til enhver tid ret til efter eget skøn, at fjerne indlæg, der er skrevet på dennes weblog af en eller anden grund eller for at tilpasse, fjerne eller udelukke dette indhold.

8. Love og tvister

8.1 Disse betingelser, og alle (andre) aftaler mellem den besøgende og NBTC, gælder udelukkende i overensstemmelse med nederlandsk lov. Enhver tvist der ikke kan bilægges i mindelighed, skal indgives til domstolen i Haag, Nederlandene. Dette vedrører ikke retten for en besøgende til at appellere til lokale eller international lovgivning eller aftaler, kun i det omfang disse er ufravigelige love, og er gældende for forholdet mellem NBTC og den besøgende.

8.2 Den besøgende er ansvarlig for at handle i overensstemmelse med alle gældende love i det land, hvor den besøgende har adgang til NBTCs website.

8.3 Hvis nogle af disse betingelser betragtes som helt eller delvis ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal parterne være nået til en enighed, om hensigten og resultaterne, der er så tæt som mulig på de betingelser, der vurderes at være ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke kan håndhæves, eller som der er lovlige, gyldige og kan håndhæves.

8.4 Disse betingelser er en oversættelse af den oprindelige, hollandske version. Ved fortolkningen af denne danske oversættelse af teksten er den nederlandske tekst vejledende.

8.5 NTBC’s generelle vilkår og betingelser gælder enhver aftale, der er indgået med NBTC. Mere information om de generelle vilkår og betingelser findes her.

Du kan kontakte Stichting Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen:
Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, registrerat hos handelskammaren Haaglanden under nr. 27.192.610.
Hovedkontor på Prinses Catharina Amaliastraat 5, 2496 XD The Hague, Nederlandene.
Postadresse: Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, PB 63470, 2502 JL The Hague, Nederlandene