part1
part2

Traditioner

 • Skating fever grips Holland

  Skating fever grips Holland

  Eleven Cities Tour: the mother of all skating events

  Läs mer
 • Folkminne och traditioner i Holland

  Folkminne och traditioner i Holland

  Folkminne, eller folklore, grundar sig på seder och bruk från historien, men småningom blir även nutiden en del av dåtiden; därför är folkminnen stadd i ständig förändring. Folkminne är mer än folkdräkter och -visor; det är ett samlingsnamn för alla de berättelser, visor, sedvänjor och sysslor som fortfarande lever i folks medvetanden och som ibland utförs eller känns igen i nutida seder och bruk.

  Läs mer
part51
part52
part53
part100
part101