part1
part2

Medieförfrågan

Holländska Kongress & Turistbyrån (NBTC) kan hjälpa till med:

 • Pressresestöd i överensstämmelse med riktlinjerna nedan;
 • Presspaket från olika resmål, attraktioner och evenemang;
 • Möjligheter till intervjuer med relevanta representanter;
 • Bakgrundsinformation, evenemangskalendrar och statistik om resandet till Holland;
 • Faktakontroll av Hollandrelaterade artiklar;
 • Hollandfilmer och Hollandfoton som gratis kan laddas ner från vårt mediatek, dock med kravet att fotografens namn omnämnds (se bild för denna information).

Riktlinjer för pressreseförfrågningar

 • Alla medier och journalister ska vara Skandinavienbaserade;
 • Publikationerna och artikelidéerna måste passa våra målgrupper och vår marknadsföringsstrategi. Pressresestöd ges efter omsorgsfullt övervägande av NBTC, baserat på medietyp, målgrupp och upplaga/unika besökare/tittarsiffror. Vi agerar med förbehållet att neka stöd till alla typer av förfrågningar;
 • När det gäller individuella pressresor, vänligen kontakta oss på NBTC minst 4-6 veckor innan planerad avresa om du vill ha stöd, av logistiska skäl. Vänligen specificera intresseområde (typiskt holländskt, konst, livsstil, familjesemester, besynnerligheter etc.) så att vi kan skräddarsy en resplan åt dig;
 • Frilansjournalister förväntas kunna presentera en bekräftelse eller en uppdragsspecifikation från sin redaktör;
 • Även om vi på NBTC gärna hjälper tv-produktionsbolag, kan vi inte ordna med filmtillstånd. Vi hjälper dock i möjligaste mån till att sammankoppla med relevanta personer och myndigheter;
 • Var enskild medieförfrågan kommer att utvärderas individuellt för att bestämma vilken typ av stöd vi kan erbjuda. Detta beror på många olika faktorer;
 • NBTC kan ofta anordna möten med musei- och attraktionsrepresentanter under ditt besök i Holland;

När NBTC assisterar din pressresa, kräver vi att www.holland.com nämns i artikeln eller tillhörande faktaruta.


part51
part52
part53
part100
part101