Provinser

Holland har tolv provinser: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland, Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland och Limburg. En provins har ansvar för frågor med regional förankring och är samtidigt en länk mellan landets styrande organ och kommunfullmäktige.