part1

Provinser

Holland har tolv provinser: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland, Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland och Limburg. En provins har ansvar för frågor med regional förankring och är samtidigt en länk mellan landets styrande organ och kommunfullmäktige.

part51
part52
part53
part54
part55
part56
part57
part58
part59
part60
part61
part62
part63
part64
part65
part150
part151