Holländska Ostindiska Kompaniet, VOC

94 Visningar

Holländarna har haft ett speciellt förhållande med vatten i århundraden. De erövrade inte bara delar av sitt land från havet, utan ville även erövra delar av världen på andra sidan havet. VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie – Holländska Ostindiska Kompaniet), handelsföretaget som importerade kryddor från Asien, är ett gott exempel.

Farleder till Asien

På 1400- och 1500-talet kontrollerades kryddhandeln av portugiserna, i och med att Vasco da Gama hade upptäckt sjövägen till Asien. Så snart de hade lärt känna farlederna upprättade holländarna handelsförbindelser med asiatiska länder som Ceylon, Malacka, Thailand, Vietnam och Kina. Vid sin storhetstid hade VOC 25 000 anställda och var praktiskt taget helt dominerande i området.

Korrupt handel

Tusentals av äventyrshungriga soldater såg till att invånarna handlade med holländarna. De var även korrupta och fyllde sina fickor genom smuggling. Under 1700-talets andra hälft gick VOC under eftersom de inte kunde konkurrera med engelsmännen, som övertog kontrollen av handeln i området.

i närheten
Visa på karta