part1
part2

Vatten och holländarna

Holländarna har alltid haft ett speciellt förhållande till vatten. De har varit tvungna att skydda landet mot vattnet i århundraden nu, eftersom en stor del av landet ligger under havsnivån. Men för några århundraden sedan var holländarna även välkända utforskare av världshaven. Idag är holländarna särskilt välkända för sin vattenbyggnadsteknik som hjälper länder runt om i världen att skydda sig mot vattnet. Efter katastrofen som orsakades av orkanen Katrina används nu deras expertis i New Orleans i USA för att skydda stadens invånare från framtida översvämningar. Prins William Alexander, Hollands framtida kung, är expert inom området vattenhantering. Lyckligtvis har vi även gott om möjligheter att njuta av vattnet på fritiden.

part51
part52
part53
part54
part55
part56
part57
part58
part59
part60
part61
part62
part63
part64
part65
part150
part151