Vatten och holländarna

Holländarna har alltid haft ett speciellt förhållande till vatten. De har varit tvungna att skydda landet mot vattnet i århundraden nu, eftersom en stor del av landet ligger under havsnivån. Men för några århundraden sedan var holländarna även välkända utforskare av världshaven. Idag är holländarna särskilt välkända för sin vattenbyggnadsteknik som hjälper länder runt om i världen att skydda sig mot vattnet. Efter katastrofen som orsakades av orkanen Katrina används nu deras expertis i New Orleans i USA för att skydda stadens invånare från framtida översvämningar. Prins William Alexander, Hollands framtida kung, är expert inom området vattenhantering. Lyckligtvis har vi även gott om möjligheter att njuta av vattnet på fritiden.