Indekken bij tegenvallende resultaten

Het aantal bezoekers van een congres kan altijd op het laatste moment tegenvallen. Help! Uw begroting dreigt in de gevarenzone te raken. U kunt een financieel debacle voorkomen door via het NBTC deel te nemen aan het Voorfinancierings- en Garantiefonds (VGF).

Overweeg deelname aan het Voorfinancierings- & Garantiefonds

Het fonds helpt congresorganisatoren om opstartkosten en andere financiële risico’s af te dekken en dient als stimulans om congresinitiatieven van de grond te krijgen. Het VGF combineert twee afzonderlijke regelingen; een Voorfinancieringsregeling en een Garantstellingsregeling. De twee regelingen kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt.

Via de Voorfinancieringsregeling kunnen congresorganisatoren bij het VGF een kosteloze en renteloze lening aanvragen; een soort subsidieregeling voor congressen. De hoogte van de lening is gemaximeerd op € 90.000,-.

Via de Garantstellingsregeling kunt u zich als organisator verzekeren tegen tegenvallende aantallen deelnemers. Een soort van congresverzekering of evenementenverzekering, waarmee het fonds probeert te waarborgen dat het congres, ondanks tegenvallende deelnemersaantallen, kan doorgaan. De hoogte van de garantstelling is gemaximeerd op € 90.000,-.

Welke voorwaarden stelt het Voorfinancierings- & Garantiefonds?

Uiteraard stelt het VGF enkele voorwaarden aan haar dienstverlening. Aanvragers moeten een begroting indienen die door het VGF aan de hand van programma en congreshistorie op realiteit wordt beoordeeld. Bij voorfinanciering is daarnaast een liquiditeitsprognose vereist; wanneer worden welke uitgaven en inkomsten verwacht? En er worden eisen gesteld aan de termijn waarop een congres plaatsvindt; voor beide regelingen geldt dat de aanvraag 8 maanden voor aanvang bij het VGF in behandeling moet zijn.

Iedere congresorganisator kan bij het VGF aankloppen. Meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden van het Voorfinancierings- & Garantiefonds kunt u eveneens vinden op www.vgfholland.nl. Voor het indienen van een aanvraag kunt u op de website van het VGF gebruik maken van het online aanvraagformulier.

Lees meer over het Voorfinancierings- & Garantiefonds.