Gentherapiecongres vindt zichzelf opnieuw uit

128 keer bekeken

2 december 2014

‘Dit congres is breed’, vertelt Leonie Kaptein over het jaarlijkse ESGCT-congres. ‘Er is aandacht voor de fundamentele kant van gen- en celtherapie én voor klinische toepassingen, uiteenlopend van kanker tot Parkinson.’ Die breedte dreigde een nadeel te worden. Er leek behoefte aan meer gespecialiseerde congressen. Maar, de 22ste editie in het World Forum Den Haag, bewees het tegendeel.

Herwaardering evenement

‘Zelfs het publiek is divers: academici, het bedrijfsleven, artsen en zelfs patiënten’, aldus Leonie Kaptein van het Local Organizing Committee van het congres. Maar dankzij de uitstekende organisatie van de 22ste Meeting of the European Society of Gene and Cell Therapy (ESGCT), eind oktober in Den Haag, konden deelnemers zich tóch optimaal focussen op inhoud en verbinding. Het leidde tot een herwaardering van het jaarlijkse evenement, dat na 7 jaar terugkeerde in Nederland.

Focus op inhoud

‘De praktische kant was zo goed geregeld dat de ruim 700 deelnemers zich optimaal konden richten op inhoud en verbinding’, aldus Leonie. ‘We hebben dat gestimuleerd met goede netwerkfaciliteiten. De kracht van dit congres kwam daardoor goed tot zijn recht: door de diversiteit ontstaan er veel kruisverbanden.’ Dat bevestigt deelnemer Janine Blom-Veenman van ZonMw: ‘Ik vond de  bijdrage van patiënten en patiëntorganisaties heel waardevol. Tijdens de lunch had ik een goed gesprek met een onderzoeker en de ouder van een patiënt.’ Ook professor Len Seymour uit Oxford ziet duidelijk de toegevoegde waarde van de brede opzet: ‘Ik kreeg nieuwe inzichten, legde nieuwe contacten deed ideeën voor samenwerking op.’

Bewuste locatiekeuze Den Haag

In 2007 vond het congres ook al op Nederlandse bodem plaats, in Rotterdam. Leonie: ‘Wij hebben dit jaar heel bewust gekozen voor Den Haag: het is een neutrale stad, waardoor we geen academische stad bevoordelen. Daarnaast zitten we hier dicht bij de beleidsmakers, die belangrijk zijn voor subsidiestromen. Een ander groot voordeel is de zeer professionele ondersteuning van het World Forum en van Den Haag Marketing. Zij hebben direct bijgedragen aan ons succes.’ 

Lange voorbereiding biedt kansen

2 jaar van tevoren werd gestart met de voorbereidingen. Dat heeft veel voordelen, ook onverwachte. Leonie: ‘Het maakte een intensieve samenwerking mogelijk met het vakblad Human Gene Therapy. Het idee om een paper in het blad te publiceren groeide in 2 jaar uit tot een hele special gewijd aan het gastland. Het werd de populairste issue ooit, en is uitstekende publiciteit voor de ESCGT. Bij het volgende jaarcongres, in Finland, wil het blad dit weer doen.’

Nieuwe groei

De belangrijkste verdienste van deze Haagse editie vindt Leonie de hernieuwde waardering voor het congres. ‘Bij onze Amerikaanse zusterorganisatie zien we de bezoekersaantallen dalen, terwijl wij verwachten dat de volgende Europese editie in Finland juist meer bezoekers trekt. Dit is mede te danken aan het hoge professionele niveau dat in Den Haag behaald is, zowel qua inhoud als qua organisatie.’

Keukenhof

Ontdek de Keukenhof dit voorjaar en geniet van miljoenen bollen in bloei en de prachtige paviljoens.

Lees meer