© Marcel van Kammen via Merk Fryslân
Categorie:Friesland

De geschiedenis van de Elfstedentocht

Vandaag de dag is de Elfstedentocht een schitterend nationaal spektakel met sponsors en televisieploegen, maar dat was in de eerste decennia helemaal niet het geval. Van oudsher was schaatsen voor vele Friezen de enige manier om afstanden af te leggen in de koude winters, aangezien niet iedereen een paard kon betalen.

  • Wat zijn de elf steden van de Elfstedentocht?
  • De laatst verreden tocht was in 1997.
  • Zelfs Koning Willem-Alexander reed de tocht ooit uit.

Elfstedenkoorts

Sinds die tocht in 1909 zijn er slechts 15 officiële Elfstedentochten verreden. De laatste is inmiddels van 1997 en elk jaar weer, zodra het gaat vriezen, breekt in Nederlande de 'Elfstedenkoorts' uit en hoopt het hele land op weer zo'n unieke tocht.

Het Elfsteden-kruisje

Uit overlevering is gebleken dat al eeuwen geleden werd geprobeerd om op één dag een ronde langs alle Friese steden te schaatsen. Maar het was Pim Mulier die in 1909 een schaatstocht langs de elf steden organiseerde en het 'kruisje' ontwierp dat deelnemers krijgen die de tocht volbrengen.

Wat zijn de elf steden van de elfstedentocht?

De elfstedentocht begint in de vroege ochtend in Leeuwarden. Vervolgens rijden de schaatsers naar Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum en de finish is weer in Leeuwarden.

W.A. van Buren

In 1986 begon Koning Willem-Alexander in eerste instantie incognito aan de 200 kilometer lange rit. Halverwege werd bekend dat de 18-jarige, toen nog Prins Willem-Alexander, zich had ingeschreven onder de naam W.A. van Buren. Van Buren is een schuilnaam welke wel vaker door de koninklijke familie gebruikt wordt.

Vond je dit interessant? Ontdek meer