Noardlike Fryske Wâlden - prachtig middeleeuws woud en bos - Holland.com
Foto: © Marcel van Kammen via Merk Fryslan
Friesland

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

De provincie Friesland heeft veel schitterende natuurgebieden en het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is daar een van. De Noardlike Fryske Wâlden is Fries voor de Noordelijke Friese Wouden. Nu zijn er wel degelijk bossen in dit gebied te vinden, maar dit veenweidegebied heeft vooral een karakteristiek verkavelingspatroon en een groot aantal ‘dobben’, een bepaald type waterpoel.

  • Bezoek dit ruim 25.000 hectare grote Nationaal Landschap.
  • Bekijk de karakteristieke strokenverkaveling.
  • Wandel over de middeleeuwse paden waar vroeger monniken en boeren liepen.

Dobben en Elzensingels

Loopt u door de Noardlike Fryske Wâlden dan zullen de vele dobben u niet ontgaan. Deze ondiepe kommen zijn restanten uit de ijstijd. Boeren hebben duizenden jaren later de poelen eerst gebruikt om veen uit te halen en daarna werden het waterreserves voor onder andere het vee. Er komen zo’n 300 poelen in het gebied voor.

Van de veenweidegrond werd in de vorige eeuw dankbaar gebruik gemaakt. Het leverde een bijzondere verkaveling op met over een zeer grote lengte elzensingels. Dit is een typisch Nederlands fenomeen, waarbij men langs beide slootkanten de Elzenbomen in een rij plantte.

Middeleeuwse paden

Tijdens een tocht door het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden passeert u prachtige landgoederen en kloosters en pittoreske gehuchten. Sommige paden zijn eeuwenoud en werden vroeger bewandeld door monniken en boeren die op weg waren naar nabijgelegen kerken of boerderijen. Omringd door sporen uit een ver verleden, lijkt het alsof de tijd geen vat krijgt op het prachtige landschap van de Noardlike Fryske Wâlden.

Fietsen

Fietsroute Noardlike Fryske Wâlden (127 km)

Fietsen door een uniek en kleinschalig landschap.

Vond je dit interessant? Ontdek meer