De Waddeneilanden

33 van 48 bezoekers vinden deze informatie waardevol.

Tussen Den Helder in Nederland en Esbjerg in Denemarken ligt een belangrijk natuurgebied dat uniek is in de wereld. De Waddenzee is een wereld op zich, een wereld met twee gezichten, om en om geregeerd door eb en vloed, door zand en water. Ongeveer vijftig eilanden beschermen als parels aan een ketting de ondiepe Waddenzee. De ketting begint met de vijf Nederlandse Waddeneilanden, parels met elk een eigen sfeer en karakter. Vijf eilanden, vijf keer kans op plezier!

Eb en vloed

De Waddenzee krioelt van het leven. Tweemaal daags brengt de vloed Noordzeewater met zich mee, rijk aan sediment en plankton, waarvan het meeste bij eb in het zand achterblijft. Daarnaast warmt het ondiepe water van de Waddenzee in de zomer snel op. Dit betekent dat algen en zeewier hier snel kunnen groeien. Zij vormen de basis van de enorme overvloed aan voedsel voor de bewoners van de Waddenzee - talloze vissen, vogels en zeehonden.

Waddeneilanden

Net als de Waddenzee, krioelen de Waddeneilanden van het leven. Hier vindt u dieren in overvloed, maar ook een levendige cultuur, sportgelegenheden en gezellige terrasjes. Op alle eilanden vindt u rustige en open gebieden, stranden en duinen, een prachtige flora en fauna, open luchten en uitzichten die zich ver over de Noordzee en de Waddenzee uitstrekken.

Maar daarnaast hebben Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog elk hun eigen bezienswaardigheden en specialiteiten. En wat als u nu niet kunt kiezen welk eiland u het liefst wilt bezoeken? Geen probleem! Dankzij de goede bootverbindingen kunt u 'wadhoppen' en zo al de eilanden achtereenvolgens bezoeken.