De Constitutionele Monarchie - Holland.com
Foto: House of Representatives
Algemene informatie

De Constitutionele Monarchie

Nederland is een constitutionele monarchie. Dat betekent dat de positie van de koning of koningin is vastgelegd in de grondwet. De koning of koningin is het Nederlandse staatshoofd en vormt samen met de ministers de regering. Koning Willem-Alexander is sinds 2013 het Nederlandse staatshoofd. 

  • Nederland is een constitutionele monarchie.
  • De koning of koningin vormt samen met de ministers de regering.
  • De koning is het staatshoofd, maar de beslissingen worden genomen door het parlement.

De Nederlandse Regering 

De ministers en Koning Willem-Alexander vormen samen de Nederlandse regering. De premier is hoofd van het kabinet, dat bestaat uit ministers en staatssecretarissen. Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair systeem. Dit betekent dat het parlement de beslissingen neemt. 

Het parlement bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Die laatste ontwikkelt samen met het kabinet wetten en controleert de uitvoering ervan, terwijl de Eerste Kamer de Tweede Kamer controleert. Er zijn in Nederland meerdere partijen. Elke vier jaar wordt er een nieuw parlement gekozen.

© RVD

De Nederlandse Koninklijke Familie

Nederland is een jonge monarchie. Het Koninkrijk der Nederlanden werd gevestigd in 1815 en Koning Willem I bezette als eerste de troon.


Vond je dit interessant? Ontdek meer