De geschiedenis van Nederland - Holland.com
Foto: © Daria Nepriakhina
Algemene informatie

De geschiedenis van Nederland

De geschiedenis van Nederland begint eigenlijk met de geschiedenis van het ontstaan van Nederland. Want tot de 19e eeuw was Nederland een deltagebied, verdeeld in verschillende gewesten met veelal een eigen bestuur. Pas op 29 maart 1814 werd het land Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, geleid door de familie Oranje-Nassau.

  • Nederland is sinds 1814 een constitutionele monarchie.
  • Sinds 2013 is Koning Willem-Alexander het staatshoofd van Nederland.
  • Nijmegen en Maastricht behoren tot de oudste steden van Nederland.
  • Nederland heeft een haat-liefdeverhouding met water.

De monarchie

In de middeleeuwen, lang voordat de familie van Oranje onze monarchen werden, was Nederland verdeeld over vele graafschappen en hertogdommen. Later zouden Spaanse en Oostenrijkse vorsten regeren over de vele gewesten die Nederland vormden. Pas in 1750 werd Willem IV van Oranje-Nassau tot erfstadhouder uitgeroepen en vestigden de Oranjes hun macht.
Sinds 1814 is Nederland een constitutionele monarchie; de Koning is het staatshoofd en vormt samen met de ministers de regering. Op 16 maart 1815 benoemde Willem I zichzelf tot Koning der Nederlanden en probeerde hij de belangen van zijn familie veilig te stellen door het invoeren van erfelijk koningschap. Sindsdien komen de staatshoofden uit de familie van Oranje. Sinds 2013 hebben we, na vele koninginnen, Koning Willem-Alexander als staatshoofd.

Ontwikkeling van de steden in Nederland

Nederland kent talloze steden met een eeuwenoude geschiedenis. De oudste steden in Nederland zijn Maastricht en Nijmegen. Ook Utrecht, Deventer, Middelburg en Stavoren blijken al sinds de eerste eeuwen na de jaartelling bewoond te zijn. Al deze historie ziet u terug in de architectuur en cultuur van deze schitterende steden. De geschiedenis van Amsterdam begint zo rond het jaar 1000 en verscheen voor het eerst in de geschreven geschiedenis in 1275. Rond 1300 kreeg Amsterdam de stadsrechten van de Utrechtse bisschop Gwijde van Avesnes. Door economische bloei groeide Amsterdam uit tot de grootste stad van Nederland. De zeventiende eeuw, de Gouden Eeuw, betekende voor Amsterdam in het bijzonder veel rijkdom, macht en cultuur. In diezelfde eeuw ontstond ook de beroemde grachtengordel.

De Tweede Wereldoorlog

Nederland heeft door de eeuwen heen verschillende oorlogen meegemaakt, maar de meest recente, en met enorme impact, is de Tweede Wereldoorlog geweest. Deze begon voor Nederland toen de Duitsers op 10 mei 1940 binnenvielen. Het Nederlandse leger was niet voorbereid op een moderne oorlog en na het bombardement op Rotterdam (14 mei 1940) en de dreiging meerdere grote steden te vernietigen, capituleerde Nederland op 15 mei 1940.

Gedurende de vijf jaar lange bezetting werd de Nederlandse industrie veelal ingezet voor de oorlogsvoering en werden de goederen steeds schaarser en gerantsoeneerd. In de ‘hongerwinter’ (1944-1945) kwamen 20.000 mensen om van de honger.

Jodenvervolging

Ook werd de vervolging van joden steeds grimmiger. De Duitsers stelden een ‘Joodse Raad’ en vertelden de joden dat ze veilig waren wanneer ze zich lieten registreren. Vervolgens kwam het bedrog hiervan uit en begonnen de deportaties naar concentratiekampen. Meer dan 100.000 Nederlandse joden werden uiteindelijk omgebracht in de concentratiekampen. Eén van hen was Anne Frank het meisje dat beroemd werd door haar dagboeken die ze schreef tijdens de bezetting.

Nadat de geallieerden in 1944 in Normandië aankwamen, trokken ze richting Nederland en werd Nederland op 5 mei 1945 bevrijd.

Nederland en het water

Nederland voert al eeuwenlang een haat-liefdeverhouding met het water. En dat is niet verwonderlijk aangezien een kwart van Nederland onder de zeespiegel ligt; op het laagste punt bijna 7 meter zelfs! Dat betekent namelijk dat Nederlanders zichzelf altijd moeten beschermen tegen het water, want men wil de watersnoodramp uit 1953 nooit meer mee maken. Nederlanders groeiden in het maken van sterke dijken waaruit de Deltawerken zijn ontstaan.

Ook betekent dit dat Nederlanders een groot deel van het land hebben gewonnen op de zee en meren. Al sinds de 11e eeuw werd land gewonnen door aangeslibte gebieden langs de kust met dijken te beschermen tegen de zee. Vanaf de 16e eeuw ging men meren droogleggen, veelal in Noord-Holland, met behulp van molens. De eerste bekende droogmakerij stamt uit 1533; het Achtermeer gelegen tegen zuiden van Alkmaar. Andere bekende droogleggingen zijn de Beemster(1608-1612) en later Flevoland.

Vond je dit interessant? Ontdek meer