Nederlandse Waterfeiten - Holland.com
Informatie en weetjes over Nederland

Nederlandse Waterfeiten

 • Bijna een derde van Nederland bevindt zich onder zeeniveau.

 • Het laagste punt van Nederland ligt in Nieuwerkerk aan den IJssel op 6,76 meter onder zeeniveau.

 • Het hoogste punt van Nederland bevindt zich op het drielandenpunt van Nederland, België en Duitsland. Dit punt ligt op 323 meter boven zeeniveau.

 • De Nederlandse kustlijn is 230 kilometer lang en 75% bestaat uit duinen die een paar kilometer breed kunnen zijn.

 • Het vasteland is ook ruim voorzien van water: 17% van de totale oppervlakte bestaat uit water.

 • De waterwegen zijn in totaal 6.000 km lang.

 • De Maasplassen in Limburg bestaan uit 4.000 hectare mozaïek van kleine en grote meren, sluizen en dijken, eilanden en wouden, grote steden en kleine dorpjes.

 • De overstromingen in 1953 werden veroorzaakt door een noordwester storm die 20 uur duurde en het water van de Noordzee opstuwde tot 4,20 meter boven Nieuw Amsterdams Peil. Er raakte ruim 150.000 hectare land overstroomd en stierven bijna tweeduizend mensen.
 • De Deltawerken werden na de Watersnoodramp van 1953 ontworpen om de provincie Zeeland en de delta van de Rijn-Maas-Schelde te beschermen. Het risico van overstroming naar verwachting afgenomen tot minder dan eens per 4.000 jaar.
 • De Deltawerken zijn gebouwd van beton met een levensduur van 200 jaar en bevatten stalen schuiven die 45 meter breed zijn.

 • De Waddeneilanden zijn uniek in de wereld vanwege hun ligging tussen de getijdenzones. Dit betekent dat land tijdens eb wordt blootgesteld aan de lucht en onder water loopt tijdens de vloed.

 • Texel is het grootste Waddeneiland. Er wonen meer schapen dan mensen!

 • De oudste vuurtoren van Nederland staat op het eiland Terschelling. De toren stamt uit 1593 en is 55 meter hoog. Zijn bijnaam is de Brandaris.

 • De hoogste en breedste duinen in Nederland liggen in de bossen in Schoorl. Het Radarduin is met 54 meter de hoogste duintop in Nederland.

Vond je dit interessant? Ontdek meer