Privacy policy & Cookies

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van Nederland en de website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NBTC houdt zich in alle gevallen, ook ten aanzien van haar dienstverlenende activiteiten buiten Nederland, aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NBTC, gevestigd aan Prinses Catharina Amaliastraat 5, 2496 XD Den Haag (Nederland).

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt, een brochure bestelt of anderszins contact heeft met NBTC, legt NBTC gegevens vast. NBTC gebruikt uw gegevens voor het toesturen van de op uw verzoek aangevraagde informatie. Daarnaast legt NBTC gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van NBTC en activiteiten van derden in Nederland.

Hierbij tracht NBTC rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken of uw gegevens laten blokkeren door een briefje te sturen naar NBTC, Postbus 63470, 2502 JL Den Haag of een e-mail naar [email protected].

Gedrag van websitebezoekers

Op de NBTC-website – ook op de meest bezochte pagina’s - worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens opgeslagen en bijgewerkt om de website te optimaliseren. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om meer doelgerichte informatie op de website weer te geven en het NBTC op die manier in staat te stellen de service aan u verder te verbeteren.

Gebruik van cookies

NBTC maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. NBTC maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend ingezet om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken.

De volgende cookies worden door ons geplaatst (First Party cookies):

Host Naam Duur Doel Omschrijving
.holland.com __utma 730 dagen Functie Met deze cookie, een van de vier belangrijkste van de Google Analytics-service, kunnen website-eigenaren bezoekersgedrag bijhouden en websiteprestaties meten. Deze cookie heeft standaard een levensduur van 2 jaar en maakt onderscheid tussen gebruikers en sessies. De cookie wordt gebruikt om statistieken te berekenen van nieuwe en terugkerende bezoekers. De cookie wordt elke keer dat gegevens worden verzonden naar Google Analytics bijgewerkt. De levensduur van de cookie kan door website-eigenaren worden aangepast.
.holland.com __utmb < 1 dag Functie Met deze cookie, een van de vier belangrijkste van de Google Analytics-service, kunnen website-eigenaren bezoekersgedrag bijhouden en websiteprestaties meten. Deze cookie bepaalt nieuwe sessies en bezoeken en verloopt na 30 minuten. De cookie wordt elke keer dat gegevens worden verzonden naar Google Analytics bijgewerkt. Elke activiteit van een gebruiker binnen de levensduur van 30 minuten telt als een enkel bezoek, ook als de gebruiker de website verlaat en vervolgens terugkeert. Terugkeer na 30 minuten telt als een nieuw bezoek, maar dan van een terugkerende bezoeker.
.holland.com __utmc - Functie Met deze cookie, een van de vier belangrijkste van de Google Analytics-service, kunnen website-eigenaren bezoekersgedrag bijhouden en websiteprestaties meten. Deze cookie wordt in de meeste websites niet gebruikt, maar dient, indien gebruikt, om compatibiliteit met de oudere versie van de Google Analytics-traceringscode, Urchin, te waarborgen. In die oudere versies werd de cookie gebruikt in combinatie met de __utmb-cookie om nieuwe sessies/bezoeken van terugkerende bezoekers te identificeren. Google Analytics gebruikt deze cookie in voorkomende gevallen altijd als een sessiecookie die wordt vernietigd als de gebruiker zijn browser sluit. Waar de cookie voorkomt als permanente cookie is deze daarom waarschijnlijk geplaatst door een andere technologie.
.holland.com __utmt_UA-nnnnnnnn < 1 dag Functie Dit is een door Google Analytics geplaatste zogenaamde patroonherkenningscookie, waarbij het patroonelement in de naam het unieke identiteitsnummer bevat van de account of website waarop de cookie betrekking heeft. Het blijkt een variatie te zijn van de __utmt cookie die dient om de hoeveelheid gegevens die Google vastlegt op websites met intensief verkeer te beperken.
.holland.com __utmz 182 dagen Functie Met deze cookie, een van de vier belangrijkste van de Google Analytics-service, kunnen website-eigenaren bezoekersgedrag bijhouden en websiteprestaties meten. Deze cookie identificeert de bron van verkeer naar de website, zodat Google Analytics website-eigenaren kan vertellen waar bezoekers vandaan komen als ze op de website terecht zijn gekomen. De cookie heeft een levensduur van 6 maanden en wordt elke keer dat gegevens worden verzonden naar Google Analytics bijgewerkt.
.holland.com _ceg.s 92 dagen Functie De naam van deze cookie verwijst naar software geleverd door Crazy Egg Inc., een in de VS gevestigde leverancier van webanalysesoftware die de interactie van bezoekers met pagina’s op een website bijhoudt.
.holland.com _ceg.u 92 dagen Functie De naam van deze cookie verwijst naar software geleverd door Crazy Egg Inc., een in de VS gevestigde leverancier van webanalysesoftware die de interactie van bezoekers met pagina’s op een website bijhoudt.
.holland.com _ga 730 dagen Functie De naam van deze cookie verwijst naar Google Universal Analytics - een belangrijke update van Google’s meer algemeen gebruikte analyseservice. De nieuwe service vermindert de afhankelijkheid van cookies in het algemeen en plaatst alleen deze en nog een - _gat, hoewel Google ook zegt dat gegevens kunnen worden verzameld zonder cookies te plaatsen. Deze cookie dient om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd getal als client-id toe te wijzen. De cookie wordt geplaatst bij elke pagina-aanvraag op een website en dient om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de websiteanalyserapporten. Standaard verloopt de cookie na 2 jaar, maar website-eigenaren kunnen de duur aanpassen.
.holland.com _gat_UA-nnnnnnn-nn < 1 dag Functie Dit is een door Google Analytics geplaatste zogenaamde patroonherkenningscookie, waarbij het patroonelement in de naam het unieke identiteitsnummer bevat van de account of website waarop de cookie betrekking heeft. Het blijkt een variatie te zijn van de _gat cookie die dient om de hoeveelheid gegevens die Google vastlegt op websites met intensief verkeer te beperken.
bc.holland.com AWSELB < 1 dag Strikt noodzakelijk De naam van deze cookie verwijst naar de functionaliteit Amazon Web Services Elastic Load Balancing voor het routeren van clientaanvragen op de server.
www.holland.com BCPermissionLevel 365 dagen
bc.holland.com BCReferrerOverrule 365 dagen
bc.holland.com BCSessionID 365 dagen Marketing/reclame De naam van deze cookie verwijst naar software van BlueConic, een in de VS en Nederland gevestigde leverancier van technologieën om websitebezoekers te profileren voor gerichte marketingdoelen. De cookie slaat een unieke bezoeker-id op om terugkerende bezoekers te herkennen.
www.holland.com BCSessionID 365 dagen Marketing/reclame De naam van deze cookie verwijst naar software van BlueConic, een in de VS en Nederland gevestigde leverancier van technologieën om websitebezoekers te profileren voor gerichte marketingdoelen. De cookie slaat een unieke bezoeker-id op om terugkerende bezoekers te herkennen.
bc.holland.com BCTempID < 1 dag Marketing/reclame De naam van deze cookie verwijst naar software van BlueConic, een in de VS en Nederland gevestigde leverancier van technologieën om websitebezoekers te profileren voor gerichte marketingdoelen.
www.holland.com BCTempID < 1 dag Marketing/reclame De naam van deze cookie verwijst naar software van BlueConic, een in de VS en Nederland gevestigde leverancier van technologieën om websitebezoekers te profileren voor gerichte marketingdoelen.
www.holland.com JSESSIONID - Strikt noodzakelijk Platformsessiecookie voor algemene doelen, gebruikt door websites geschreven in JSP. Meestal gebruikt om gebruikerssessies anoniem te houden op de server.

De informatie, die geregistreerd wordt in de cookies, wordt niet gedeeld met derden. Daarbij wordt de informatie alleen op globaal niveau gerapporteerd. Het is niet te herleiden naar een specifieke gebruiker.

De volgende cookies kunnen door derden geplaatst worden (Third Party cookies):

Host Naam Duur Doel Omschrijving
.booking.com bkng 1825 dagen
.booking.com _ga 730 dagen De naam van deze cookie verwijst naar Google Universal Analytics - een belangrijke update van Google’s meer algemeen gebruikte analyseservice. De nieuwe service vermindert de afhankelijkheid van cookies in het algemeen en plaatst alleen deze en nog een - _gat, hoewel Google ook zegt dat gegevens kunnen worden verzameld zonder cookies te plaatsen. Deze cookie dient om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd getal als client-id toe te wijzen. De cookie wordt geplaatst bij elke pagina-aanvraag op een website en dient om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de websiteanalyserapporten. Standaard verloopt de cookie na 2 jaar, maar website-eigenaren kunnen de duur aanpassen.
.booking.com _gat < 1 dag De naam van deze cookie verwijst naar Google Universal Analytics. Volgens de documentatie wordt de cookie gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen om het verzamelen van gegevens op website met intensief verkeer te beperken. De cookie verloopt na 10 minuten.
.youtube.com SID 948 dagen Marketing/reclame YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video’s. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via in websites ingevoegde video’s. Deze gegevens worden gecombineerd met profielgegevens uit andere Google-services om op allerlei YouTube-websites en andere websites gerichte reclame weer te geven voor websitebezoekers. Dit is een veelvoorkomende cookienaam, maar waar de cookie voorkomt als sessiecookie dient deze waarschijnlijk voor sessiestatusbeheer. Deze cookie wordt door Google gebruikt in combinatie met HSID om een Google-gebruikersaccount en de meest recente aanmeldingstijd te verifiëren.
.youtube.com HSID 948 dagen Marketing/reclame YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video’s. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via in websites ingevoegde video’s. Deze gegevens worden gecombineerd met profielgegevens uit andere Google-services om op allerlei YouTube-websites en andere websites gerichte reclame weer te geven voor websitebezoekers. Deze cookie wordt door Google gebruikt in combinatie met SID om een Google-gebruikersaccount en de meest recente aanmeldingstijd te verifiëren
.youtube.com demographics 758 dagen Marketing/reclame YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video’s. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via in websites ingevoegde video’s. Deze gegevens worden gecombineerd met profielgegevens uit andere Google-services om op allerlei YouTube-websites en andere websites gerichte reclame weer te geven voor websitebezoekers. Zeer waarschijnlijk gebruikt voor demografische profilering ten behoeve van gerichte reclame
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE 462 dagen Marketing/reclame YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video’s. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via in websites ingevoegde video’s. Deze gegevens worden gecombineerd met profielgegevens uit andere Google-services om op allerlei YouTube-websites en andere websites gerichte reclame weer te geven voor websitebezoekers. Deze cookie wordt gebruikt als unieke id om het bekijken van video’s te traceren.
.youtube.com PREF 2278 dagen Marketing/reclame YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video’s. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via in websites ingevoegde video’s. Deze gegevens worden gecombineerd met profielgegevens uit andere Google-services om op allerlei YouTube-websites en andere websites gerichte reclame weer te geven voor websitebezoekers. Dit is een algemene Google-cookie die door verschillende Google-services wordt gebruikt. Slaat gebruikersvoorkeuren op, kan worden gebruikt om advertenties te personaliseren bij Google-zoekopdrachten
.youtube.com APISID 948 dagen Marketing/reclame YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video’s. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via in websites ingevoegde video’s. Deze gegevens worden gecombineerd met profielgegevens uit andere Google-services om op allerlei YouTube-websites en andere websites gerichte reclame weer te geven voor websitebezoekers.
.youtube.com SSID 948 dagen Marketing/reclame YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video’s. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via in websites ingevoegde video’s. Deze gegevens worden gecombineerd met profielgegevens uit andere Google-services om op allerlei YouTube-websites en andere websites gerichte reclame weer te geven voor websitebezoekers.
.youtube.com LOGIN_INFO 948 dagen Marketing/reclame YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video’s. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via in websites ingevoegde video’s. Deze gegevens worden gecombineerd met profielgegevens uit andere Google-services om op allerlei YouTube-websites en andere websites gerichte reclame weer te geven voor websitebezoekers.
.youtube.com YSC - Marketing/reclame YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video’s. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via in websites ingevoegde video’s. Deze gegevens worden gecombineerd met profielgegevens uit andere Google-services om op allerlei YouTube-websites en andere websites gerichte reclame weer te geven voor websitebezoekers.
.youtube.com SAPISID 948 dagen Marketing/reclame YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video’s. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via in websites ingevoegde video’s. Deze gegevens worden gecombineerd met profielgegevens uit andere Google-services om op allerlei YouTube-websites en andere websites gerichte reclame weer te geven voor websitebezoekers.

NBTC en andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan NBTC geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Boekbaar aanbod

Op de website van het NBTC treft u mogelijkheden aan om accommodaties en tickets te boeken. Deze boekingen zullen afgehandeld worden door externe partijen, waaronder:

@Leisure 
Booking.com 
Holland Ticket Services BV 
Dutch Bike Tours 
Cycletours fietsvakanties
Boat-Bike Tours 
Landal GreenParks Gmbh  
Holland Design & Gifts
Tours & Tickets (Holland Pass)
GiroLibero

De rechtsgeldige overeenkomsten, die u aangaat bij het boeken van deze accommodaties en tickets vallen onder de voorwaarden van de externe partij, die de overeenkomst zal afhandelen. Het NBTC is uitdrukkelijk bij de betreffende overeenkomst geen contract-partij.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy-beleid van NBTC, dan kunt u deze schriftelijk stellen aan: NBTC, Postbus 63470, 2502 JL Den Haag. Of per e-mail: [email protected]

Wijzigingen

NBTC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleert u daarom regelmatig het privacy statement van NBTC.

Den Haag, 1 april 2017.