Inhuldiging of kroning?

330 keer bekeken

1 van 3 bezoekers vinden deze informatie waardevol.

Inhuldiging of kroning?

Op 30 april 2013 nam Prins Willem-Alexander de troon over van zijn moeder, Koningin Beatrix. Dat gaat in Nederland met een inhuldiging, waarbij de vorst door zijn onderdanen op een ceremoniële manier wordt gehuldigd en zijn regering aanvaardt. Bij deze inhuldiging krijgt de vorst dan ook geen kroon opgezet, maar liggen de kroon, de scepter en de rijksappel op de zogeheten credenstafel samen met een exemplaar van de Grondwet.

Lees meer

Op 30 april 2013 nam Prins Willem-Alexander de troon over van zijn moeder, Koningin Beatrix. Dat gaat in Nederland met een inhuldiging, waarbij de vorst door zijn onderdanen op een ceremoniële manier wordt gehuldigd en zijn regering aanvaardt. Bij deze inhuldiging krijgt de vorst dan ook geen kroon opgezet, maar liggen de kroon, de scepter en de rijksappel op de zogeheten credenstafel samen met een exemplaar van de Grondwet.

Religieus versus seculier karakter

Een inhuldiging, zoals wij die in Nederland kennen, is anders dan men in andere landen gewend is, waar een koning of koningin 'gekroond' wordt. Het verschil is dat een kroning een religieus karakter heeft en een inhuldiging juist een seculier karakter heeft.

Eed afleggen

Een inhuldiging houdt in dat de volksvertegenwoordigers, verzameld in de Staten Generaal, hun trouw aan de vorst betuigen en de vorst zelf een eed aflegt. Dat neemt niet weg dat ook zonder inhuldiging de vorst al regeringsmacht heeft, want een troon mag nooit 'vacant' zijn. De inhuldiging is vooral een ceremoniële bevestiging.