Verenigde Oost-Indische Compagnie

539 keer bekeken

1 van 3 bezoekers vinden deze informatie waardevol.

Verenigde Oost-Indische Compagnie

Al eeuwen geleden bleek dat de Nederlanders een bijzondere verhouding hebben met het water. Niet alleen hebben ze hun eigen land moeten 'veroveren' op de zee, ook de rest van de wereld wilden ze veroveren via de zee. Een goed voorbeeld daarvan is de V.O.C, de Nederlandse handelsonderneming die specerijen vervoerde vanuit Azie.

Lees meer

Al eeuwen geleden bleek dat de Nederlanders een bijzondere verhouding hebben met het water. Niet alleen hebben ze hun eigen land moeten 'veroveren' op de zee, ook de rest van de wereld wilden ze veroveren via de zee. Een goed voorbeeld daarvan is de V.O.C, de Nederlandse handelsonderneming die specerijen vervoerde vanuit Azie.

Vaarroute naar Azië

Rond de 15e en 16e eeuw was de specerijenhandel in handen van de Portugezen, die met Vasco da Gama de vaarroute naar Azië had ontdekt. Zodra de Nederlanders de routes kende, zetten ze de handel op met Aziatische landen als Ceylon, Malaka, Thailand, Vietnam en China. Op het toppunt van haar macht had de V.O.C. 25.000 man in dienst en maakten zij de dienst uit in die Regionen.

Corrupte handel

Duizenden soldaten, op zoek naar avontuur, zorgden dat de mensen handel dreven met de Nederlanders. Daarnaast waren ze allemaal corrupt en verrijkten zij zichzelf met smokkelwaar. Pas in de tweede helft van de 18e eeuw is de V.O.C. ten onder gegaan, mede doordat zij niet opgewassen waren tegen de kracht van de Engelsen die het stokje overnamen.

Ontdek meer in de omgeving
Verenigde Oost-Indische Compagnie