© Travel Telly via Shutterstock
Categorie:Friesland

De Friese taal

Fryslân, dêr bin ik hikke en tein (Friesland, daar ben ik geboren en getogen). De inwoners van Friesland hebben een sterke band met het culturele erfgoed van hun provincie. Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is hun eigen taal. De Friese taal wordt door de meeste Friezen gesproken en begrepen. 

  • Het Fries is een van de officiële talen van Friesland.
  • Leer een paar woordjes Fries en verras de locals.
  • Ook de steden en dorpen hebben vaak twee namen: één in het Fries en één in het Nederlands.

Nederlands en Fries 

Dat betekent echter niet dat u zich niet verstaanbaar kunt maken als u Friesland bezoekt. De meeste Friezen spreken ook Standaardnederlands. Alle Friese steden en dorpen hebben een aparte naam in het Fries. Omdat Friesland officieel tweetalig is, ziet u op de meeste plaatsnaamborden de plaatsnaam altijd in het Nederlands en het Fries staan. Schrik dus niet als u in Leeuwarden te horen krijgt dat u in Ljouwert bent of in Sneek Snits.

Friese woorden 

Net als de sprekers van elke andere taal, zullen de Friezen het op prijs stellen als u probeert een paar simpele woordjes Fries te spreken. Het maakt niet uit als uw Fries niet perfect is, het is de gedachte die telt. Begroet een Fries met 'goeie' en zeg tot ziens met 'oan’t sjen' of 'sjoddy'. Wilt u iemand feliciteren? Wens hem of haar dan 'fan herte lokwinske'. Alstublieft en dank u wel wordt asjebleaft en tankewol.

Bûter, brea en griene tsiis

Bûter, brea en griene tsiis, wat'dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries (Boter, brood en groene kaas, wie dat niet zeggen kan is geen echte Fries). Naar verluid vroeg de Friese Middeleeuwse volksheld Grutte Pier mensen dit zinnetje uit te spreken. Hij streed tegens de Hollanders en Saksen. Alleen echte Friezen kunnen het zinnetje goed uitspreken. Vijanden die deden alsof ze Fries waren vielen zo meteen door de mand. Het gigantische zwaard van Grutte Pier is vandaag de dag te zien in het Fries Museum.

Vond je dit interessant? Ontdek meer