© Theo de Witte
Categorie:Friesland

Fietsroute Noardlike Fryske Wâlden (127 km)

De 127 kilometer lange fietsroute ‘Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden’ is een bijzonder mooie route langs een unieke combinatie van landbouw, natuur, landschap en cultuurhistorie.

  • Fiets door een uniek, kleinschalig coulisselandschap tijdens de Noardlike Fryske Wâlden-route.
  • Ontdek sporen van het verleden zoals elzensingels, houtwallen en pingo’s uit de ijstijd.
  • Leer meer over dit unieke gebied bij de informatieve picknickbanken.

Ontdek het schitterende gebied tussen Dokkum en Drachten tijdens de Noardlike Fryske Wâlden-route. Deze fietstocht is gebaseerd is op het fietsknooppuntensysteem en voert u door een bijzonder Nationaal Landschap met houtwallen, elzensingels, weidegronden, meren, moerassen en zandpaden een grote variatie aan flora en fauna. Daarnaast kunt u verschillende leuke Friese dorpjes bezoeken.

Uniek en kleinschalig landschap

Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is al in de middeleeuwen ontstaan en tot op de dag van vandaag grotendeels intact gebleven. Bomen bepalen het gebied en geven het een besloten karakter. Hier en daar staan de bomen op een aarden wal, dykswâlen genoemd. Op andere plaatsen staan de bomen langs sloten: de elzensingels. Tussen de boomsingels liggen kleine waterplasjes, de zogenaamde pingo-ruïnes. Het zijn poelen die aan het eind van de ijstijd werden gevormd doordat eerder gevormde ijsheuvels (pingo’s) smolten. Ruim duizend betrokken boeren en particulieren onderhouden hier het landschap door aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer te doen.

11 bijzondere picknickbanken

Tijdens de fietsroute komt u langs 11 bijzondere picknickbanken. Op deze banken ziet u de kaart van het gebied en kunt u met behulp van teksten, spelletjes en foto’s het verhaal van de Noardlike Fryske Wâlden beter leren kennen. De locaties van deze picknickbanken dienen gelijk als start- of eindpunt van de fietsroute.

De adressen die u onderweg passeert:

  • Korenmolen ‘De Hoop’, Sumar
  • Fogelsangh State, Kleasterwei, Veenklooster
  • Botanische Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29B, Buitenpost

Praktische informatie

  • Aantal kilometers: 127
  • Beginpunt en eindpunt: De locaties van de picknickbanken zijn begin- of eindpunt van de route. De banken staan in Kollum, Buitenpost, Harkema, Eastermar, Rottevalle, Oudega, Burgum, Oentsjerk, Damwâld, De Westereen en Veenklooster.

Wandel over dezelfde zandpaden als monniken en boeren eeuwen geleden deden in dit natuurgebied in het oosten van Friesland.

Vond je dit interessant? Ontdek meer