© Mark Schuurman via NFW
Categorie:Friesland

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

De provincie Friesland heeft veel schitterende natuurgebieden en het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is daar een van. De Noardlike Fryske Wâlden is Fries voor de Noordelijke Friese Wouden. Nu zijn er wel degelijk bossen in dit gebied te vinden, de rijen elzen en dykswâlen (houtwallen) langs de weilanden vormen het smûke (Fries voor knusse) coulissenlandschap met een groot aantal dobben en pingo’s, bepaalde typen waterpoelen.

  • Bezoek dit ruim 25.000 hectare grote Nationaal Landschap.
  • Bekijk de karakteristieke strokenverkaveling.
  • Wandel over de middeleeuwse paden waar vroeger monniken en boeren liepen.

Dobben en Elzensingels

Lopend door de Noardlike Fryske Wâlden zullen de vele dobben je niet ontgaan. Deze ondiepe kommen zijn restanten uit de ijstijd. Boeren hebben duizenden jaren later de poelen eerst gebruikt om veen uit te halen en daarna werden het waterreserves voor onder andere het vee. Er komen zo’n 300 poelen in het gebied voor.

Van de veenweidegrond werd in de vorige eeuw dankbaar gebruik gemaakt. Het leverde een bijzondere verkaveling op met over een zeer grote lengte elzensingels. Dit is een typisch Nederlands fenomeen, waarbij men langs beide slootkanten de Elzenbomen in een rij plantte.

Middeleeuwse paden

Er zijn vele paden door het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden je passeert prachtige landgoederen en kloosters en pittoreske gehuchten. Het landschap wordt getypeerd door kleinschalig boerenland met rijke flora en fauna, opvallend door zijn kleine percelen, omzoomd door houtwallen, elzensingels en braamstruiken.
Sommige paden zijn eeuwenoud en werden vroeger bewandeld door monniken en boeren die op weg waren naar nabijgelegen kerken of boerderijen. Omringd door sporen uit een ver verleden, lijkt het alsof de tijd geen vat krijgt op het prachtige landschap van de Noardlike Fryske Wâlden.

Fietsen door een uniek en kleinschalig landschap.

Vond je dit interessant? Ontdek meer

De natuurgebieden van Nederland

Bekijk hier alle natuurgebieden van Nederland. Nederland telt meer dan 40 natuurreservaten, waarvan 21 Nationale Parken en 20 Nationale Landschappen.

Lees meer