Stormvågsbarriären Oosterschelde

141 Visningar

Oosterscheldekeringbarriären är en nästan åtta kilometer lång damm som sammanlänkar de zeeländska öarna Schouwen-Duiveland och Noord-Beveland. Den här delen av Deltaprojektet skapades för att skydda Zeelandregionen från havet efter stormflodskatastrofen år 1953.

Beskydda miljön

Stormvågsbarriären Oosterscheldekering är ett unikt och internationellt erkänt översvämningsskyddsprojekt. De ursprungliga planerna krävde en sluten damm. Det här ledde till en hel del protester eftersom vattnet bakom dammen skulle då ha mist sin salthalt och saltvattenfisken och floran skulle ha försvunnit.

Mobil barriär

Det är anledning till att man konstruerade en barriär som skulle kunna stängas i nödfall. Den rörliga delen är nästan tre kilometer lång och indelad i tre öppningar som liknar slussportar. Kolossala pelare håller de portar som rör sig upp och ner för att öppna och stänga barriären. Det hela är ett fint exempel på holländsk vattenbyggnadsteknik och är definitivt värt ett besök.

i närheten
Visa på karta