Categorie:Artikel

Anticiperen op Pharma Code bij medisch congres

25 feb. 2014

Farmaceutische bedrijven die zich presenteren op medische events zijn gehouden aan internationale regelgeving. Deze bepaalt onder andere waaraan de promotie voor geneesmiddelen tijdens het event moet voldoen. Maar eenduidigheid ontbreekt, merkt NBTC.

Zelfregulering en wetgeving

Reclame voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn, mag uitsluitend worden getoond aan beroepsbeoefenaren, zoals artsen, apothekers en verpleegkundig specialisten. Echter, op  internationale medische beurzen en congressen blijkt deze zogenaamde Pharma Code niet eenduidig te worden toegepast. Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) maakt zich hard voor helderheid. ‘We willen geen oneerlijke concurrentie’, aldus Eric Bakermans van het NBTC.

Braafste jongetje?

De Europese afspraken uit de Pharma Code worden op nationaal niveau vastgelegd en gecontroleerd. In Nederland staan de regels over promotie in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en voert de Inspectie voor de Gezondheidszorg de controle uit. Vooral het laatste jaar lijkt de inspectie daarin extra streng geworden in vergelijking met andere Europese landen.

Discriminatie

Door het verschillend uitleggen van bijvoorbeeld het begrip ‘beroepsbeoefenaar’ kan het zo zijn dat in Frankrijk een bepaalde verpleegkundige wel de beursvloer op kan, terwijl dat in Nederland niet zou mogen. Dit is een vorm van discriminatie die niet past bij de intentie van de internationale afspraken. Er zijn meer van dergelijke begrippen die in verschillende landen anders worden uitgelegd.

Concurrentievervalsing

Het gevolg dreigt te zijn dat organisatoren van internationale medische congressen Nederland gaan mijden. Het risico bestaat immers dat farmaceutische sponsors afhaken omdat ze onvoldoende duidelijkheid hebben over wat wel en niet mag en omdat ze het gevoel hebben dat ze in Nederland extra streng worden aangepakt. Zo’n risico kan de organisator doen kiezen voor een ander gastland. Dit is ontoelaatbaar, vindt NBTC. Daarom trekt NBTC samen met andere belanghebbenden op in 2 initiatieven.

FAQ

Ten eerste het opstellen van een document met Frequently Asked Questions, (FAQ), dat duidelijk uitlegt wat wel en niet mag. Deze FAQ zal getoetst en geaccordeerd worden door de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). De FAQ bevat zowel de formele afspraken als een expliciete verduidelijking van begrippen, aangevuld met voorbeelden.

Lobby

Ten tweede participeert NBTC in een lobby richting de minister van Volksgezondheid. Eric Bakermans: ‘Het moet niet mogelijk zijn dat dezelfde Europese regels in verschillende landen verschillend worden toegepast. Dan ontstaat oneerlijke concurrentie. Door af te dwingen dat regels eenduidiger worden uitgelegd en in alle landen op dezelfde wijze worden gehanteerd, zorgen we weer voor een eerlijk speelveld.’

Meer weten?

De FAQ is beschikbaar op deze website:

Stichting CGR: zelfregulering in de geneesmiddelenreclame – medische congressen.

Vond je dit interessant? Ontdek meer