foto: Joost Dekkers - www.joostdekkers.com
Categorie:Artikel

Het organiseren van een congres te duur?

31 jan. 2013

 

[Tip 1] Voorfinanciering

Stapels rekeningen krijgt u, al ruim voordat het door u georganiseerde congres van start gaat. Denk aan de kosten voor de aanbetaling van de accommodatie, een website etc. Het Voorfinancierings- en Garantiefonds (VGF) verstrekt renteloze leningen om deze kosten te dekken. De hoogte van het voorfinancieringsbedrag is onder meer afhankelijk van de grootte van het congres. Lees meer.

[Tip 2] Subsidie

Organisatoren van internationale wetenschappelijke congressen krijgen een steuntje in de rug. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verstrekt subsidies. Wetenschappelijke focus en het wetenschappelijk belang voor Nederland wegen zwaar mee. Zowel de sprekersgroep als de deelnemersgroep dienen internationaal te zijn. Er zijn twee tenders per jaar. Lees meer.

[Tip 3] Stimuleringsfonds

Verschillende Nederlandse gemeenten bieden een financiële bijdrage voor congreskosten. Voor hen is uw internationale congres immers een bron van inkomsten. Check daarom altijd of de stad beschikt over een stimuleringsfonds. Voorbeelden van steden die beschikken over dergelijke fondsen zijn Rotterdam en Utrecht.

[Tip 4] Sponsorplan

Sponsoring drukt de kosten. Zo bent u niet van alleen de deelnemersinkomsten afhankelijk. Advertenties in drukwerk, een congresmap en uw receptie zijn onderdelen die in aanmerking komen voor sponsoring. Inhoud en commercie gaan niet altijd samen. Maak daarom een zorgvuldige afweging of het doel van uw congres verenigbaar is met commerciële belangen. Als dat zo is, kunt u een sponsorplan met meetbare omzetdoelstellingen (laten) opstellen.

[Tip 5] Risico’s  

Het aantal bezoekers heeft u nooit helemaal in de hand. Minder congresbezoekers dan gewenst? Dat drukt de opbrengsten flink. Hierdoor loopt u een financieel risico. Met de garantiefaciliteit van het Voorfinancierings- en Garantiefonds dekt u dit risico af. Zo kan uw congres ook doorgaan bij een tegenvallend aantal bezoekers. Lees meer.


Vond je dit interessant? Ontdek meer