© Christian Dubovan via Unsplash

Financiering van uw congres

Het Voorfinancierings- en Garantiefonds VGF biedt financiële zekerheid aan organisatoren van internationale, meerdaagse congressen in Nederland. Het bestaat uit 2 afzonderlijke regelingen: een Voorfinanciering en een Garantstelling, ieder met een maximum bedrag van € 90.000,-.

Voorfinanciering: opvangen aanloopkosten

Bij een congres lopen de kosten voor de baten uit. Denk bijvoorbeeld aan uitgaven voor promotie, het oprichten van een congresstichting of een aanbetaling voor de locatie.

De inkomsten volgen pas als mensen zich inschrijven en daarmee wachten deelnemers tegenwoordig steeds langer. Organisaties die geen grote reserves hebben, kunnen daardoor in de problemen komen. Om dit op te vangen kunt u als organisator een kosteloos voorschot aanvragen, tot maximaal € 90.000,-

Garantstelling: bij tegenvallende bezoekersaantallen

Hoe goed het congres ook is, het deelnemersaantal kan tegenvallen. Als uw organisatie dat financieel niet kan opvangen, moet u misschien bezuinigen op belangrijke onderdelen of kan het congres zelfs niet doorgaan. De garantstelling is een verzekering tegen tegenvallende inkomsten door minder deelnemers, tegen een lage premie van 2,5%. De maximale hoogte is € 90.000,-

Voorwaarden

  • Het betreft een meerdaags, internationaal congres waarin kennisoverdracht centraal staat.
  • Uw aanvraag is uiterlijk 8 maanden voor aanvang van het congres bij het VGF binnen.
  • Er is een goede begroting, gemaakt door een ervaren partij.

De hoogte van de voorfinanciering of garantstelling is onder andere afhankelijk van de grootte van het congres en de begroting.

Initiatiefnemers Voorfinancierings- en Garantiefonds

Het Voorfinancierings- & Garantiefonds (VGF) bestaat al ruim 25 jaar en is een initiatief van NBTC, het ministerie van Economische Zaken en circa 20 organisaties uit de congresbedrijfstak.

Een VGF-regeling aanvragen?

U kunt uw aanvraag online doen op www.vgfholland.nl. Voor meer informatie kunt u ook de brochure bekijken of contact opnemen met NBTC via +31 (0)70-370 5705 of congressen[email protected].

Download hier een brochure met meer informatie over het Voorfinacierings- & Garantiefonds.