© Iris van den Broek

Holland Congres Alliantie

Deze partners werken samen in de Holland Congres Alliantie om meer internationale congressen naar Nederland te halen. Door samen te werken en kennis te delen, zijn wij slagvaardiger en kunnen wij associaties beter bijstaan in hun kandidaatstelling.

De Holland Congres Alliantie wordt gevormd door:

 • NBTC (initiatiefnemer)
 • The Hague Convention Bureau
 • Rotterdam Partners
 • Utrecht Convention Bureau
 • RAI Amsterdam
 • Postillion Hotels
 • Amsterdam Partners
 • Amsterdam Airport Schiphol

Activiteiten

Onze belangrijkste activiteiten zijn: 

 • Actief benaderen van Nederlandse associaties en verenigingen voor wie het interessant kan zijn een internationaal congres te organiseren. NBTC speelt hierin een onafhankelijke regierol.
 • Ondersteunen van associaties bij hun kandidaatstellingen door het gezamenlijk opstellen van een overtuigend voorstel (bid), onder coördinatie van NBTC.
 • Het organiseren en bijwonen van bijeenkomsten voor internationale associaties op Nederlandse ambassades in het buitenland.
 • Netwerken op beurzen en congressen die zich richten op de internationale congresbranche.
 • Eens per 2 jaar: organiseren van het Holland Associatie Symposium. Hiervoor nodigen we voorzitters van Nederlandse associaties/verenigingen uit en hun buitenlandse counterparts.
 • Viermaal per jaar overleggen de alliantiepartners over de status van lopende en komende kandidaatstellingen. Daarnaast wisselt de alliantie informatie uit en organiseren we gezamenlijke marketingevenementen.

De Holland Congres Alliantie is gestart in 2012 en richt zich op de lange termijn.

Focus op topsectoren

De alliantie richt haar pijlen met name op de werving van internationale congressen die een relatie hebben met de Nederlandse topsectoren.

Wij helpen graag!

Wilt u een internationaal congres naar Nederland halen? We helpen graag. Bel naar +31 (070) 3705705 of e-mail ons op [email protected] Lees meer