Privacy Statement

NBTC Holland Marketing is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van Nederland en de website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NBTC Holland Marketing houdt zich in alle gevallen, ook ten aanzien van haar dienstverlenende activiteiten buiten Nederland, aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NBTC Holland Marketing, gevestigd aan de Prinses Catharina-Amaliastraat 5, 2496 XD Den Haag (Nederland).

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt of anderszins contact heeft met NBTC Holland Marketing, legt NBTC Holland Marketing gegevens vast. NBTC Holland Marketing gebruikt uw gegevens voor het toesturen van de op uw verzoek aangevraagde informatie.

U kunt uw privacyvoorkeuren aanpassen door naar privacyinstellingen te gaan.

Gedrag van websitebezoekers en Cookies

Op de website van NBTC Holland Marketing – ook op de meest bezochte pagina’s – worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens opgeslagen en bijgewerkt om de website te optimaliseren. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om meer doelgerichte informatie op de website weer te geven en NBTC Holland Marketing op die manier in staat te stellen de service aan u verder te verbeteren.

Om deze functionaliteit te bieden maakt NBTC Holland Marketing gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. NBTC Holland Marketing maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend ingezet om het gebruik van de website voor u gemakkelijker en relevanter te maken.

Voor uitgebreide informatie over de door ons gebruikte cookies kunt u hier onze cookie statement raadplegen.

Inzage, correctie & verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt de verzamelde profielgegevens inzien door middel van hier uw persoonlijke profiel te raadplegen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kunt u een gespecificeerd verzoek tot NBTC Holland Marketing richten om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres [email protected]. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek van toepassing is. Naar aanleiding van uw verzoek berichten wij u per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

NBTC Holland Marketing zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal NBTC Holland Marketing de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. U ontvangt van NBTC Holland Marketing een bevestigingsbericht zodra het verzoek in behandeling is genomen of uitgevoerd is. Indien er onduidelijkheden bestaan over het verzoek, dan kan NBTC Holland Marketing u verzoeken uw verzoek uitgebreider te specificeren. NBTC Holland Marketing schort de uitvoering van het verzoek op totdat u NBTC Holland Marketing de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Boekbaar aanbod

Op de website van NBTC Holland Marketing (https://www.holland.com) kunt u accommodaties en tickets te boeken. Deze boekingen worden afgehandeld door externe partijen, waaronder:

 • @Leisure
 • Booking.com
 • Holland Ticket Services BV
 • Dutch Bike Tours
 • Cycletours fietsvakanties
 • Boat-Bike Tours
 • Landal GreenParks Gmbh
 • Holland Design & Gifts
 • Tours & Tickets (Holland Pass)
 • GiroLibero
 • Holland Sail

De rechtsgeldige overeenkomsten, die u aangaat bij het boeken van deze accommodaties en tickets vallen onder de voorwaarden en de Privacy Statement van de betrokken externe partij, die de overeenkomst zal afhandelen. NBTC Holland Marketing is uitdrukkelijk bij de betreffende overeenkomst geen contract-partij.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy-beleid van NBTC Holland Marketing, dan kunt u deze schriftelijk stellen aan: NBTC Holland Marketing, t.a.v. Privacy Office, postbus 63470, 2502 JL Den Haag. Of per e-mail: [email protected]

Wijzigingen

NBTC Holland Marketing behoudt zich het recht voor om eenzijdig, en zonder een voorafgaande melding, wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleert u daarom regelmatig het Privacy Statement van NBTC Holland Marketing.

Den Haag, 8 mei 2018