Visitor views walls full of names at Namenmonument Amsterdam
© Veerle Sloof

Vrijheid in Nederland

In leven, denken en doen

80 jaar vrijheid

Een mensenleven in vrijheid

Een vrij land

View on Erasmusbrug from Euromast

In 2025 is het precies 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Al een mensenleven lang is Nederland een vrij land. En dat vieren we, op allerlei momenten en op allerlei plaatsen. Maar wat betekent vrijheid en wat is de waarde van vrijheid in Nederland?

Nederland is na de oorlog totaal ontwricht. Huizen, fabrieken en gebouwen zijn vernietigd of beschadigd. De stad Rotterdam – nu een van de meest innovatieve steden van Nederland - is vrijwel volledig platgebombardeerd. In het hele land zijn bruggen, wegen en spoorwegen door het oorlogsgeweld vernietigd. Met vereende krachten wordt het land weer opgebouwd. Gelukkig hebben we er veel voor over om te kunnen leven in vrijheid.

Wist je dat?

Onze belangrijkste filosoof – Baruch Spinoza - in de Ethica onderzoekt hoe de mens vrij kan zijn? Dat was destijds een revolutionaire boodschap.

Het is dan ook wrang dat Nederland in 1945 meteen zelf een oorlog begint, als reactie op de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië. Een oorlog waarin – zoals nu blijkt - extreem geweld tegen de Republiek Indonesië is gebruikt. Het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag is de plek waar je terecht kunt voor de gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië, met de nadruk op de Tweede Wereldoorlog en dekolonisatie.

Mirror room at exhibition Ons Land Indian Remembrance Centre

Vrijheid, blijheid?

Meer welvaart en meer vrije tijd: in de jaren 60 en 70 doen de koelkast, wasmachine én de vrije zaterdag hun intrede. Sinds 1963 is ook de pil in Nederland verkrijgbaar. Deze verschaft vrouwen seksuele vrijheid. De tweede emancipatiegolf, studentenprotesten en ontzuiling: Nederland wordt in die jaren in veel opzichten vrijer. Hoe wij vroeger en nu omgaan met onze vrijheden beleef je in Hof van Nederland in Dordrecht.

Museum Hof van Nederland Dordrecht

Met de val van de Muur en de instorting van de Sovjet-Unie eind jaren tachtig viel ook in Nederland de dreiging van de Koude Oorlog weg: nog meer vrijheid. Maar aan het begin van de 21e eeuw wordt de sfeer grimmiger door de weerslag van terroristische aanslagen in Amerika en Europa, migratie- en klimaatcrises en de moord op een Nederlandse politicus en een Nederlandse journalist.

Monument 'The Scream' is a work of art by Jeroen Henneman in Amsterdam

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Maar we merken pas echt wat onze vrijheid betekent als begin 2020 de pandemie ook in ons land toeslaat en de overheid maatregelen neemt, die vooral neerkomen op binnen blijven. Dat komt hard aan, de meeste mensen zijn nooit eerder zo in hun vrijheid beknot. Tegelijkertijd maakt de pandemie zichtbaar op welk fundament vrijheid in Nederland rust: de democratische rechtstaat.

De wil om vrijheid wereldwijd actief te beschermen is in een wereld met veranderende machtsverhoudingen en instabiliteit rond Europa alleen maar groter geworden. Het Vredespaleis in Den Haag is een icoon van de waarden vrede en gerechtigheid. Je kunt rondleiding in en rond het paleis boeken. In de tuin staan vele internationale kunstwerken die iets vertellen over het belang van vrede en vrijheid.

Visitors wearing face mask during pandemic

Peace Palace The Hague

Geschiedenis van vrijheid

Opstandig en tolerant

De dappere Bataven

Volgens de Bataafse Mythe stammen de Nederlanders af van de Bataven: een bot, maar vrijheidslievend volk dat het aan het begin van de jaartelling dapper opnam tegen de Romeinen. Volgens historici zijn de Bataven hier nooit geweest, maar toch lijken we trots op onze Bataafse ‘roots’. Zo werd in de 17e eeuw een belangrijk VOC-schip naar onze zogenaamde voorouders vernoemd. Je kunt nog altijd een replica van het VOC-schip De Batavia bezoeken.

Gezicht van Nijmegen

Water als wapen

Nog bepalender voor hoe Nederland zichzelf graag ziet is de Tachtigjarige Oorlog en de opstand tegen het Spaanse bewind. Stroken land werden onder water gezet om onszelf te beschermen. Vanuit Vesting Bourtange kun je je voorstellen hoe we triomfantelijk de vijand zagen wegzakken in het moeras. Uit deze periode stammen veel ideeën over onze identiteit: een vrije handelsnatie, een tolerante samenleving en toevluchtsoord voor minderheden en vrijdenkers.

De Tachtigjarige Oorlog duurde van 1568 tot 1648.
Gentleman looks around in Zeeuws museum De Abdij Middelburg

Geschiedenis van onvrijheid

Slavery Monument Rotterdam

Als het om vrijheid gaat, hebben we ook een minder rooskleurig verhaal te vertellen. De Republiek deinsde er niet voor terug anderen te onderwerpen en van hun vrijheid te beroven. Er komt (gelukkig) steeds meer aandacht en erkenning voor de uitgebreide slavenhandel en het gewelddadig kolonialisme waaraan we ons hebben schuldig gemaakt. Zo opent in 2028 het Nationaal Slavernijmuseum, dat een brug wil bouwen naar een gezamenlijke toekomst vanuit een gedeeld verleden.

In 1848 krijgt Nederland een nieuwe grondwet, geschreven door Thorbecke. De grondwet is een belangrijke mijlpaal in de democratisering van Nederland. Hierin is de vrijheid van onderwijs, persvrijheid en de vrijheid van godsdienst opgenomen. De macht van de koning wordt aanzienlijk ingeperkt en de rechten en vrijheden van het volk vergroot.

600.000 Afrikaanse slaafgemaakten werden door Nederlanders verhandeld

Tweede Wereldoorlog

Nederland in bezettingstijd

Een bezet land

Op 10 mei 1940 trekken Duitse soldaten de Nederlandse grens over. Niet lang daarna bombarderen ze Rotterdam en besluit onze legerleiding zich over te geven. Nederland is bezet. Daar ging uiteraard wel wat aan vooraf. In het Oorlogsmuseum Overloon zie je hoe het zover heeft kunnen komen, maar ook hoe de onderdrukte bevolking vindingrijk met beperkingen en tekorten omgaat.

Overloon War Museum

In het begin van de oorlog zijn de meeste mensen passief anti-Duits, maar vanaf 1943 groeit het verzet. De Scheveningse gevangenis wordt Het Oranjehotel genoemd. Hier zitten in de oorlog ruim 25.000 mensen vast, opgepakt voor dingen die de bezetter als overtreding ziet. Verzetsmensen, maar ook Joden, communisten, Jehova's getuigen en zwarthandelaren. Een bezoek aan dit ‘hotel’ doet je beseffen hoe kwetsbaar vrijheid is.

Oranjehotel Scheveningen

Heulen met de vijand

Camp Westerbork Assen lady looks at tram rails, terminus

Tijdens de bezetting zijn er ook Nederlanders die vrijwillig met de Duitsers meewerken: collaborateurs. Ze helpen mee aan de Jodenvervolging, verraden onderduikers en verzetsorganisaties of treden toe tot het Duitse leger. De NSB is een politieke partij die collaboreert met de Duitsers. Zo’n 25.000 Nederlanders nemen deel aan de Waffen-SS. Ze vechten met de Duitsers mee om het Derde Rijk uit te breiden.

Het is schrijnend: voor de Tweede Wereldoorlog leefden Joden en niet-Joden hier met, naast en langs elkaar. In de oorlog worden zo’n 107.000 van de 140.000 Nederlandse Joden gedeporteerd. Veel van hen komen eerst terecht in het Nederlandse Kamp Westerbork. Er keren uiteindelijk maar 5.200 Joden levend terug. Het Nationaal Holocaustmuseum zet de Jodenvervolging in Nederland centraal en geeft de slachtoffers een herkenbaar gezicht.

73% van de Joden in Nederland overleeft de Holocaust niet

Een brug te ver

In september 1944 staat Nederland op het punt om bevrijd te worden, maar tijdens de Slag om Arnhem lopen de geallieerden vast bij de John Frostbrug. Arnhem wordt pas in april 1945 bevrijd. Daar vind je vandaag de dag nog de sporen van die strijd om vrijheid. Niet alleen in musea, maar ook subtiel en ingetogen via beeldhouwwerken en andere (buiten)kunst.

Herdenken en vieren

De erfenis van de oorlog

Onze kwetsbare vrijheid

Als in de lente van 1945 ook het noorden van Nederland wordt bevrijd is Nederland weer een vrij land. En terwijl we in de jaren daarna gestaag opkrabbelen, is iedereen ervan doordrongen: we mogen nóóit vergeten hoe belangrijk én hoe kwetsbaar onze vrijheid is.

Veteran looking at parachutists

In het heuvelachtige landschap rondom Groesbeek vonden voor de bevrijding twee belangrijke operaties van de geallieerden plaats: Market Garden en Veritable. Het is de perfecte omgeving om te herdenken door je onder te dompelen in het in het Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen.

Dilemma rooms at the Freedom Museum Groesbeek

Namen en verhalen

Namenmonument Amsterdam hand against wall with names

In 2021 wordt (eindelijk!) in Amsterdam het Holocaust Namenmonument onthuld, een labyrint van bakstenen muren met stalen letters. Op de stenen staan de namen van de 102.000 mensen die nooit een graf kregen. Iedere steen is een mens, met een eigen verhaal, een eigen leven. Het Namenmonument vult lege bladzijden uit familie-, vrienden- en burengeschiedenissen in.

Wist je dat?

het Namenmonument uit vier Hebreeuwse letters bestaat die samen het woord ‘Zikaron’ (herinnering) vormen.

Verhalen van vrijheid en verzet

Veel verhalen komen samen in de Liberation Route Europe, een wandel- en fietsroute die herdenkingsplekken in heel Europa met elkaar verbindt. Persoonlijke verhalen over oorlog en vrijheid beleef je in Vught, in de vaste expositie ‘Kamp Vught: zeven seizoenen en 32.000 verhalen’, op het Nationaal Ereveld Loenen of bij de Amerikaanse begraafplaats in Margraten, waar achter elk graf een indrukwekkend verhaal schuilt.

Want de verhalen, die blijven.
Ereveld Loenen

Vier de vrijheid!

4 en 5 mei staan in Nederland nog altijd in teken van herdenken en vieren. Dat vieren doen we het liefst kleurrijk, uitbundig en luidruchtig. De Bevrijdingsfestivals zijn al meer dan 30 jaar een begrip in Nederland. Jaarlijks vinden er meer dan 200 optredens plaats, verspreid over verschillende steden in het land.

Vlissingen Liberation Festival

De betekenis van vrijheid

Onbezet en ongedwongen

Voel je vrij

Happy gay couple in Rotterdam

Vrijheid kan veel dingen betekenen en veel vormen aannemen. Van vrij zijn van oorlog en geweld tot lekker doen waar je zelf zin in hebt. Dat laatste zou je typisch Nederlands kunnen noemen. Maar mogen zijn wie je bent en mogen zeggen wat je denkt of vindt, dát is gelukkig ook typisch Nederlands.

Pride Amsterdam is voor veel mensen het begin van een fijne, lange LGBTQ+-vriendelijke vakantie in Nederland. Niet voor niets wordt World Pride in 2026 in Amsterdam georganiseerd. Maar ook in Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen wordt de acceptatie van LGBTQ+ uitbundig gevierd, met kleurrijke Pride-evenementen.

Wist je dat?

Op 1 april 2001 in Nederland de eerste homohuwelijken ter wereld werden gesloten?

Land vol migratieverhalen

Of het nu gaat om culturele achtergrond, gender, seksuele oriëntaties, gezinssamenstelling of arbeidsvermogen: Nederland wordt steeds diverser. Bijna 25% van de Nederlanders heeft een migratieachtergrond. In 2025 opent FENIX in Rotterdam, een culturele plek geïnspireerd op migratieverhalen van over de hele wereld.

Family walking in Mastbos Breda

Over liefde en afscheid, over thuis komen en je thuis voelen.
Emily en Stef happily in love

Verbroken ketens

Ketikoti is van oorsprong een Surinaamse feestdag om de afschaffing van de slavernij te vieren. De naam komt uit het Sranantongo en verwijst naar de boeien waarmee slaafgemaakten werden vastgezet. Op 1 juli vieren veel Nederlanders de vrijheid met een vrolijke optocht in verschillende steden zoals Rotterdam, Utrecht, en Amsterdam.

KetiKoti Amsterdam