Categorie:Koninklijk Nederland

Koninklijk Nederland - Het Huis Oranje-Nassau

De leden van het Huis Oranje-Nassau hebben Nederland gecreëerd en gevormd. Elke stadhouder, koning of koningin heeft zich op zijn of haar manier ingezet voor Nederland, bijvoorbeeld in de strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid, op het gebied van kunst en cultuur of voor een grotere saamhorigheid. Op verschillende plekken in Nederland heeft de rijke historie van het Huis Oranje-Nassau haar sporen achtergelaten: paleizen, praalgraven, historische plekken en monumenten vertellen de verhalen van koninklijk Nederland.

  • Het Huis Oranje-Nassau is al meer dan 800 jaar oud.
  • Ontdek de rijke historie die het Huis Oranje-Nassau heeft achtergelaten.
  • Welke plekken zijn het bezoeken waard?

De eerste Oranje-Nassau

De eerste sporen van ons Koninklijk Huis liggen in Breda. De Bredase Johanna van Polanen trouwt in 1403 met de Duitse Engelbrecht I van Nassau-Dillenburg. Door hun grote hofhouding en interesse voor cultuur, kunst, design en mode zorgen de Nassaus in de vijftiende en zestiende voor een bloeiende economie. Als de zoon van Hendrik III, René van Chalon, het prinsdom Orange in Frankrijk erft, wordt hij de eerste Oranje-Nassau. Zijn neef wordt de beroemdste telg van de Bredase Oranje-Nassaus, Willem van Oranje. Vanwege de Opstand moet Willem van Oranje Breda echter noodgedwongen verlaten.

Bekijk deze video: Het Huis Oranje-Nassau

Vader des vaderlands

In 1572 neemt Willem van Oranje zijn intrek in het Prinsenhof in Delft, waar het gedurende de Opstand relatief rustig en veilig is. Vanuit Delft leidt hij de Opstand tegen de Spanjaarden. En met succes! In 1579 wordt de Unie van Utrecht gesloten en ondertekend door Willem van Oranje en hiermee is het Nederland van nu een feit. Op dat moment is Nederland echter nog geen Koninkrijk.

Door zijn betekenis tijdens de Opstand en het ontstaan van Nederland krijgt Willem van Oranje de titel ‘Vader des vaderlands’, een eretitel voor een gerespecteerd (politiek) leider die van grote invloed is geweest op de vorming van een land. In 1584 wordt hij door Balthasar Gerards vermoord en omdat Breda dan nog bezet is, wordt hij in de Nieuwe Kerk in Delft bijgezet. Sindsdien vinden veel familieleden van het Koninklijk Huis hier hun laatste rustplaats.

Buitenverblijven

De prachtige Veluwe is een uitgelezen plek om buitenverblijven te bouwen. In Apeldoorn laat stadhouder Willem III Paleis Het Loo bouwen en de bijbehorende paleistuinen aanleggen. Na zijn inhuldiging tot koning van Engeland fungeert het paleis voornamelijk als jachthuis. Eeuwenlang blijft het een belangrijke plek voor het Koninklijk Huis. Met name koning Willem III en zijn dochter, koningin Wilhelmina, wonen er praktisch permanent. Na haar overlijden wordt Paleis Het Loo ingericht als museum waar de relatie van het Huis Oranje-Nassau uitgebreid wordt belicht.

Hofstad

Sinds eind zestiende eeuw is Den Haag de hofstad van ons land. Prins Maurits, een van de zonen van Willem van Oranje, vestigt zich dan op het Binnenhof. Al meer dan vier eeuwen wonen stadhouders en later koningen en koningen bijna onafgebroken in Den Haag. Zij hebben hun stempel gedrukt op de stad en de omgeving. Er zijn verschillende woon- en werkpaleizen gebouwd, waarvan enkele nog steeds functioneel zijn. Belangrijke koninklijke tradities zijn nog altijd in ere gehouden, zoals Prinsjesdag en de ceremonie van het aanbieden van de Geloofsbrieven van de nieuw aangekomen ambassadeurs.

Koning van Oranje-Nassau

Hoewel de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau al meer dan zes eeuwen teruggaat, krijgt Nederland pas in 1815 de eerste koning van Oranje-Nassau. Na de nederlaag van keizer Napoleon wordt (dan nog) Prins Willem verzocht om vanuit Engeland naar Nederland terug te komen. Als hij in 1815 wordt ingehuldigd ontstaat het Koninkrijk van Oranje-Nassau.

Dualisme

De populariteit en positie van de stadhouders en koningen uit het Huis Oranje-Nassau zijn niet altijd even sterk gebleken. Tijdens de zogenaamde stadhouderloze tijdperken in de zeventiende en achttiende eeuw zijn de leden van het Huis Oranjes-Nassau door politieke tegenstanders buitenspel gezet. Ook in de negentiende en twintigste eeuw beleefde het koningshuis verschillende kritieke momenten. In 1918 deed de socialistische politicus Troelstra een poging een revolutie te ontketenen en koningin Wilhelmina van de troon te stoten. Dit dualisme is een onderdeel van het karakter en de cultuur van Nederland.

Categorie: Ontdekken

Koninklijk Nederland

Ontdek alles over Koninklijk Nederland en het Huis Oranje Nassau. Bezoek historische, koninklijke plaatsen zoals Delft, Breda, Apeldoorn, Leeuwarden en Den Haag.

Vond je dit interessant? Ontdek meer