Keramiekmuseum Princessenhof Leeuwarden
© Mijke Bos via Merkfryslan Royal
Categorie:Koninklijk Nederland

Maria Louise: stammoeder van het koningshuis

Een krachtige vrouw en zeer geliefd bij de bevolking. Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau (1688-1765) is niet alleen een directe voorouder van koning Willem-Alexander. Ook vele koninklijke families in Europa stammen van haar af, zoals koningin Elizabeth van Engeland, prins Albert van Monaco en koningin Margrethe van Denemarken.

  • Treed binnen in de koninklijke wereld van Maria Louise in Leeuwarden.
  • Bezoek haar woning de Princessehof, tegenwoordig het Nationale Keramiekmuseum.
  • Ga dineren of logeren in Het Stadhouderlijk Hof in de historische binnenstad.

2x regentes van Friesland, Groningen en Drenthe

De van oorsprong Duitse Maria Louise trouwde in 1709 met de Friese stadhouder Johan Willem Friso van Nassau Dietz. Ze woonden in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden, op dat moment het woonpaleis van de Nassaus. Maria Louise waarborgde de Oranjedynastie door na het overlijden van haar man op 23-jarige leeftijd twintig jaar lang als regentes de stadhouderlijke taken over te nemen van haar zoon. Toen haar zoon meerderjarig was, droeg zij het stadhouderschap van Friesland, Groningen en Drenthe aan hem over. Veel later, toen  haar zoon Willem IV – inmiddels stadhouder van de gehele Republiek – overleed, nam ze op hoge leeftijd opnieuw de functie op als regentes voor haar minderjarige kleinzoon.

Bezoek de paleizen in Leeuwarden

Tegenwoordig kun je overnachten en dineren in hotel Het Stadhouderlijk Hof, het voormalige woonpaleis van de Nassaus, waar ook Maria Louise jarenlang woonde. In de Grote Kerkstraat kocht Maria Louise enkele huizen die ze tot woonpaleis liet verbouwen. Zo is het Princessehof ontstaan, nu het Nationaal Keramiekmuseum. Bezoek de permanente tentoonstelling over haar veelbewogen leven en een historische eetkamer uit haar tijd.  

‘Marijke Meu’

Ondanks haar indrukwekkende status en invloedrijke positie bleef Maria Louise bescheiden en ging ze op een innemende manier met mensen om. Dat zorgde ervoor dat de Friezen dol op haar waren. In de volksmond stond ze dan ook bekend als Marijke Meu of Maaike Muoike (muoike is het Friese woord voor tante). 

Lees het verhaal over de jonge Johanna van Polanen, die het Huis van Nassau naar Nederland bracht.

In Breda werd de basis gelegd voor het Huis Oranje-Nassau in Nederland.

Wist u dat Leeuwarden de bakermat is van de Friese voorvaderen van de koninklijke familie?

Categorie: Ontdekken

Koninklijk Nederland

Ontdek alles over Koninklijk Nederland en het Huis Oranje Nassau. Bezoek historische, koninklijke plaatsen zoals Delft, Breda, Apeldoorn, Leeuwarden en Den Haag.

Vond je dit interessant? Ontdek meer

Koninklijk Nederland

Lees alles over het Huis Oranje-Nassau.

Lees meer